மூவரின் DNA மூலம் உலகில் பிறந்த முதல் குழந்தையை சந்தியுங்கள்.

மூவரின் DNA மூலம் உலகில் பிறந்த முதல் குழந்தையை சந்தியுங்கள்.

babybaby1baby2baby3baby4baby5

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
இராணுவ ஆட்சியின் பக்கம் நாடு பயணிப்பதை தடுக்க வேண்டும் – அநுரகுமார
Easy24News
Easy24News
கொவிட் வைரஸின் புதிய பிறழ்வு ‘நியோகோவ்’ குறித்து வுஹான் விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை

Recent News