பாலியல் துன்புறுத்தலில் சிக்கிய அதிகாரி; பதவியிலிருந்து இராஜினாமா

பாலியல் துன்புறுத்தலில் சிக்கிய அதிகாரி; பதவியிலிருந்து இராஜினாமா

பெக்ஸ் நியூஸின் பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி ரோஜர் எயீஸ் பாலியல் துன்புறுத்தல் குற்றம் சாட்டின் பின்னர் தனது பதவியை இராஜினாமா செய்துள்ளார்.

ரோஜர் எயீஸின் இராஜினாமத்தை தலமைகாரியாலயம் உறுதிச்செய்துள்ளது.

 

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
இராணுவ ஆட்சியின் பக்கம் நாடு பயணிப்பதை தடுக்க வேண்டும் – அநுரகுமார
Easy24News
Easy24News
Easy24News

Recent News