கனடா ரொறன்றோவில் நடைபெறவுள்ள கறுப்பு ஜூலை நினைவு தின அறிவித்தல்!

கனடா ரொறன்றோவில் நடைபெறவுள்ள கறுப்பு ஜூலை நினைவு தின அறிவித்தல்!

கனடா ரொறன்றோவில் 23-07- 2017 அன்று நடைபெறவுள்ள கறுப்பு ஜூலை நினைவு தினத்தில் அனைவரையும் கலந்து கொள்ளுமாறு வேண்டப்படுகின்றீர்கள் .poster - black july 2016

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
இராணுவ ஆட்சியின் பக்கம் நாடு பயணிப்பதை தடுக்க வேண்டும் – அநுரகுமார

Recent News